Ekologia.pl  • Adres: Kaliszówka 4
  • Miejscowość: Warszawa
  • WWW: https://www.ekologia.pl
  • Kod pocztowy: 01-909
  • Telefon: 224989898Dodano: 2023-06-08

Dodaj Ocene (0 z 0 głosów)


Jak Skomentujesz Firmę ?Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.Komensalizm to ekologiczna relacja, w której jeden organizm korzysta z drugiego, ale drugi nie jest dotknięty ani pozytywnie, ani negatywnie. Oznacza to, że związek między oboma organizmami jest neutralny. Przykładem jest związek między muchą i krową. Mucha może skorzystać z tego, że krowa produkuje mleko, ale krowa nie jest w żaden sposób dotknięta tą sytuacją. Innym przykładem jest związek między kraby i rybami, gdy kraby pomagają rybom w oczyszczaniu skóry. Komensalizm występuje w wielu formach, takich jak towarzyskie, transportowe i pasożytnicze. Komensalizm towarzyski występuje między dwiema lub więcej organizmami i obejmuje wszystkie formy towarzystwa. Przykładem może być związek między dinozaurem a ptakiem, który może przynosić korzyści obu stronom. Komensalizm transportowy występuje, gdy jeden organizm okazuje innym bezpieczny środek transportu. Przykładem może być związek między małżem a niektórymi owadami, które mogą się przejażdżki. Ostatnim rodzajem komensalizmu jest pasożytniczy, który występuje między organizmem pasożytniczym i jego ofiarą. Przykładem tego typu relacji są muchy i owady, które pasożytują na innych owadach i ptakach. Komensalizm jest często błędnie mylony z symbiozą, w której oba organizmy czerpią z związku korzyści.W Najbliższej okolicy


Polska Stolarka Budowlana PSB Okna

Adres: Aleja Generała Chruściela, 86

Miasto: Warszawa

Gabinet Stomatologiczny „Od Ucha do Ucha”

Adres: Powstańców Śląskich, 103

Miasto: Warszawa

MASTER Parkiet

Adres: Adama Mickiewicza, 65

Miasto: Warszawa