Życie z wszczepionym ICD

Karta identyfikacji kardiowertera-defibrylatora – otrzymuje ją każdy pacjent po wszczepieniu ICD. Jest dokumentem o niewielkich rozmiarach, który warto nosić ze sobą na co dzień, co jest przydatne w sytuacjach nagłej konieczności skorzystania z pomocy medycznej, badań okresowych, czy np. kontroli z użyciem wykrywacza metalu na lotniskach. Karta zawiera podstawowe dane na temat:

  • pacjenta (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
  • wszczepionego urządzenia – powód i data wszczepienia, typ ICD oraz elektrod oraz ich numery seryjne
  • ośrodka, w którym wszczepiono ICD i gdzie jest on kontrolowany (nazwa, adres, telefon, nazwisko lekarza)