Wymiana stymulatora

Wymiana stymulatora – stosowane obecnie stymulatory serca są wyposażone w baterie umożliwiające nieprzerwaną pracę przez okres ok. 10 lat. Każdy stymulator w sposób nieprzerwany monitoruje własny rytm serca, natomiast zaczyna wysyłać impulsy stymulujące w sytuacji, kiedy jest on zbyt wolny, bądź całkowicie go brak. Głównym czynnikiem wpływającym na zużywanie energii przez stymulator jest to, jak często zachodzi konieczność stymulacji.

Jak wspomniano w części dotyczącej kontrolowania stymulatora, na każdej wizycie dokładnie sprawdzany jest stan baterii. Przy regularnym kontrolowaniu układu praktycznie nie może dojść do sytuacji, w której stymulator nagle przestanie działać, stwarzając tym samym zagrożenie dla pacjenta. Decyzja o wymianie stymulatora podejmowana jest z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zabieg wymiany stymulatora nie różni się istotnie od procedury wszczepienia, obowiązują również podobne zasady przygotowania do zabiegu.

Ponieważ bateria jest integralną częścią stymulatora, wymianie podlega całe urządzenie. Jedynymi elementami układu, które pozostają niezmienione, są elektrody. Po odkręceniu „starego” stymulatora przeprowadza się dokładne pomiary ich parametrów elektrycznych i w zdecydowanej większości przypadków elektrody nie są wymieniane. Jeżeli jednak zachodzi taka konieczność (np. zużycie, uszkodzenie elektrody), wtedy zwykle wszczepia się nowe elektrody, ponieważ dotychczas funkcjonujące są zbyt mocno wrośnięte w mięsień sercowy.