Wpływ stymaulatora na życie codzienne

Życie codzienne – wszczepienie stymulatora serca jest metodą leczenia, która pozwala na powrót do normalnego funkcjonowania chorym, którzy odczuwali objawy zbyt wolnej pracy serca. I chociaż życie ze stymulatorem wiąże się z pewnymi ograniczeniami, to jednak nie są one zbyt uciążliwe i nie stanowią dla znakomitej większości pacjentów żadnego problemu.

Aktywność fizyczna – po okresie rekonwalescencji, który zwykle trwa 2-3 tygodnie, możliwy jest pełny powrót do wcześniejszego trybu życia i zwykłego poziomu aktywności fizycznej, włączając w to:

 • Sport, hobby – uwaga na sporty kontaktowe, dyscypliny potencjalnie urazowe, zwłaszcza dla okolicy loży stymulatora oraz sporty bardziej wyczynowe, np. nurkowanie – wskazane omówienie z lekarzem
 • Aktywność seksualną
 • Wykonywanie zawodu – po okresie rekonwalescencji, który zwykle trwa 2-3 tygodnie, w większości przypadków możliwy jest pełny powrót do wykonywanego zawodu. Ewentualne ograniczenia mogą wynikać z chorób towarzyszących lub ze specyfiki zawodu, dlatego warto przed opuszczeniem szpitala zapytać lekarza prowadzącego o swój konkretny przypadek.
 • Prowadzenie pojazdów – osoby z wszczepionym stymulatorem mogą prowadzić pojazdy mechaniczne. W okresie tuż po zabiegu wskazane jest wstrzymanie się od prowadzenia samochodu, ponieważ wymaga to silnego zaangażowania ramion i może nieco podrażniać gojącą się ranę pooperacyjną.

W żadnej sytuacji nie wolno rezygnować z zapinania pasów bezpieczeństwa. Posiadanie stymulatora nie zwalnia z tego obowiązku! Można ewentualnie zaopatrzyć się w miękkie opaski zakładane na pasy, zmniejszające nieco ich nacisk na okolicę stymulatora.

Telefony komórkowe – nie ma przeciwwskazań do używania obecnie dostępnych telefonów komórkowych. Zaleca się trzymanie aparatu w trakcie rozmowy przy uchu przeciwnym do strony, po której wszczepiono urządzenie.

Nie powinno się przechowywać telefonu komórkowego w koszuli na piersi w okolicy wszczepionego urządzenia ani na pasku, jeśli generator impulsów wszczepiony jest w powłoki brzuszne (rzadko stosowany sposób – głównie w początkowym okresie wszczepiania stymulatorów, kiedy urządzenia miały duże rozmiary; ewentualnie w trakcie operacji kardiochirurgicznych, z zastosowaniem elektrod nasierdziowych).

Podróże – nie ma specjalnych ograniczeń w podróżowaniu, które mogłyby wynikać z faktu wszczepienia stymulatora serca. W razie dłuższego pobytu za granicą lub konieczności pilnej kontroli układu stymulującego, w większości krajów świata nie stanowi to żadnego problemu. Istotne jest posiadanie w podręcznych dokumentach karty identyfikacji stymulatora.

Wykrywacze metalu powszechnie stosowane w portach lotniczych mogą zasygnalizować obecność urządzenia, ale prawdopodobieństwo zakłócenia jego pracy jest minimalne. W takiej sytuacji wskazane jest okazanie karty identyfikacji stymulatora, należy również upomnieć się o ręczne sprawdzenie pod kątem posiadania rzeczy metalowych. Kontrola z użyciem ręcznego wykrywacza metalu nie jest wskazana, ale jeżeli personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo nalega na jej przeprowadzenie, nie powinno to wpłynąć na zakłócenie prawidłowej pracy stymulatora, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

 • wykrywacz metalu nie może znajdować się bezpośrednio nad stymulatorem
 • jeżeli personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo nalega na kontrolę w obszarze ciała znajdującym się blisko stymulatora, czas jego ekspozycji na wykrywacz metalu nie może być dłuższy niż 1-2 sekundy, z częstotliwością raz na 10 sekund

Wskazówki dla osób planujących dalsze podróże:

 • upewnij się, że posiadasz kartę identyfikacji stymulatora, wraz z wydrukiem aktualnie zaprogramowanych parametrów
 • poproś swojego lekarza o wskazanie miejsc, gdzie w podróży uzyskasz w razie potrzeby fachową pomoc
 • po przybyciu do celu sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy punkt, w którym uzyskasz pomoc; miej pod ręką numer telefonu alarmowego miejscowych służb medycznych
 • zaplanuj schemat postępowania w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia
 • rozważ poinformowanie biura podróży o fakcie posiadania stymulatora